top of page
Robert_porträtt_edited_edited_edited.jpg

ROBERT VEIKSAAR

Jag har ett genuint intresse av jorden vi sår och går på, dess växter, dess djur och av att bevara den biologiska mångfalden. Med examen från Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning har jag en gedigen utbildning i skötsel, underhåll och anläggning av trädgårdar såsom beskärning, plantering, stenläggning och odling av grönsaker. Med erfarenhet av att ha verkat som hantverkare och skapar jag även pergola, staket, terrasser, växthus m.m.

ANNE VEIKSAAR

Jag är gift med Robert och på fritiden hugger jag i där det behövs på vår grönsaksodling. Vi delar passionen för djuren och naturen, och det är med tacksamhet vi nu hittat ett sätt att arbeta med detta tillsammans. Robert på heltid och jag vid sidan av arbetet inom hållbarhet.

Anne_porträtt_edited.jpg
IMG_1571.jpg

OM ARV TRÄDGÅRD

Bevarandet av vår planet, traditioner och kulturarv är centralt för oss, såväl växter som djur, natur och hantverk. ARV symboliserar för oss såväl ”jorden vi ärvde” som arvet vi lämnar efter oss till kommande generationer. Det är dessutom våra initialer ;)
På våren 2021 startade vi vår första grönsaksodling på Beatelunds säteri där vi arrenderar en bit mark och ett halvt växthus. Ambitionen är att erbjuda närodlade grönsaker på Värmdö till såväl privatpersoner som butiker. Växthuset delar vi med härliga Skärgårdsbiodlarna.

bottom of page